HEMStorby Boende

Storbyvägen 34

782 35 Malung

Tel 0280-102 50

Mobil 0705 923969 

Fax 0280-102 54

E-post:  info@storbyboende.com eller

storby.boende@telia.com


Storby Boende är ett särskilt boende samt HVB-hem som riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendet är beläget i Malung, Västra Dalarna.

STORBY BOENDE

HVB-hemmet Storby Boende ligger i ett lugnt och vackert bostadsområde, nära centrala Malung, Västra Dalarna.


Vi vänder oss till personer med psykiatriska diagnoser som schizofreni, personlighetsstörningar och depressioner samt till personer med ett stort behov av stöd i vardagen och på fritiden. Man är också välkommen till oss om man utöver psykiska handikapp har problem med skadligt bruk eller kroppsliga sjukdomar som kräver extra omvårdnad och kunnande.


På Storby Boende finns en läkare på plats varannan måndag och en sjuksköterska två dagar i veckan. De flesta av anställda har undersköterskeutbildning och har  månadsvis handledning av en psykolog. Arbetsledare samt föreståndare finns på plats och en kock som lagar maten till de boende. 

Vi har en bra kompetens för att hjälpa till med utslussning av LRV- och LPT-patienter.

VERKSAMHET

Genom aktiv rehabilitering vill vi bibehålla samt om möjligt höja individens funktionsnivå för att därmed underlätta det fortsatta omhändertagandet i hemkommunen.


Våra verksamhetsmål:

- att främja självbestämmande och integritet genom individuellt anpassade insatser.

- att ha en låg personalomsättning och bra kontaktmannaskap för att bidra till trygghet och kontinuitet.

-  att ha ett brett utbud av aktiviteter för att tillförsäkra patientens rätt till ett så aktivt liv som möjligt.

- att stödja individerna i att ta emot ordinerade läkemedel samt att, i den utsträckning de inte själva klarar exempelvis städning, ta emot stöd/hjälp för att befrämja ett liv under värdiga förhållanden.


Den boende skall beredas möjlighet att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.


BOENDE & AKTIVITETER

Vi har 20 möblerade lägenheter med varierande storlek, från ett rum med kokvrå till två rum med kök. Varje lägenhet har ett eget badrum. I gemensamhetsutrymmet finns matsal, tv-rum, tvättstuga samt ett utrymme för aktivitet som musik och skapande.

Styrketräningslokal och bordtennisrum kan disponers dag- och kvällstid.


Sysselsättningen anpassas efter individens behov och önskemål. Vi har boenden som tycker om att fiska, skapa eller spela musik, Vissa går även på dagligsysselsättning som beviljas av hemkommunen.


Storby Boende är utrustat med anhörigslägenhet belägen i intilliggande bostadshus, fullt möblerad och med plats för upp till tre vuxna och två barn.


Det måste kännas meningsfullt att vakna på morgonen. Därför har vi ett brett aktivitetsutbud så att alla ska kunna hitta något som passar.